Hier enkele voorgedragen gedichten van Zondag 20-01-2008

 

De fermoarde ûnskuld


Eltse jûn itselde lietsje
- Luftalarm –
wjuklam bern op fijannige boaiem
skûlje mei heit en mem yn de kâlde dûker
tekken oer, te grutte moffen oan

in piloat út it faderlân
âld strider fan no dêrboppe
trou en o sa pünktlich
miste ien kear fjouwerkant doel

lokkich
allinnich it hûs fan de gründliche buorlju
total zertrümmert
Heinrich mausetot
en syn swyn swartblakere

ach ‘t wie mar in bern
fan Dútske âlders

op ien skerf
yn mem har geheime laadsje
lizze lytse dreamen
noch immer verstummt.

_*_

De vermoorde onschuld

Iedere avond hetzelfde liedje
- Luftalarm -
vleugellam kind op vijandige bodem
schuilen in een kille duiker
deken over, te grote moffen aan

een piloot uit het vaderland
nu daarboven
getrouw en o zo pünktlich
miste eenmaal vierkant doel

gelukkig
alleen het huis van de gründliche buren
total zertrümmert
Heinrich mausetot
en zijn zwijn zwartgeblakerd

ach ‘t was maar een kind
van Duitse ouders

op één scherf in moeders geheime la
liggen kinderdromen
noch immer verstummt.


© sinneskyn / Hiltsje Jongsma

 

tolerantie

 

werd in de oudheid tolerantie zachtmoedig
bejubeld met geduld en lankmoedigheid

betekent het latijnse tolerare
verdragen en verduren

spraken we in de vorige eeuw over
vrijheid van waarden

in deze tijd is ommekeer een noodkreet
naar verzwarende normen en regels

de blik vol achterdocht naar toegeeflijkheid
waar ethische gronden worden geschonden

zou bij hoogst ergerlijk gedrag
verdraagzaamheid gehandhaafd blijven

betekent tolerantie
een hoge mate van onverschilligheid
of juist respect en acceptatie

een penibele kwestie waar nuance
van de vraag grensbepalend kan zijn
om het verdragen ervan te ondergaan

Es van Essen
 

 

Parijs

De prachtige Pont Neuf,
waarop jij snikkend naast mij liep
omdat je weer eens,
de verkeerde schoenen aan had,
lag er prachtig bij in de avondlucht.

De grote rondvaartschepen
gleden hel verlicht over glinsterwater.
Jij weigerde om door te lopen en je
deed je verkeerde schoenen uit.
Wat ik best vond.

Ik liep door en liet je achter
en toen ik veel later om keek,
stond je nog steeds op dezelfde plek.
Ik zag je schreeuwen,
maar ik hoorde nooit meer iets van je

ronaldofferman

 

Hippie, waar ben jij gebleven

Waar zijn jouw bonte kleuren
En jouw jointgeuren

Maar vooral
Wat doe jij nu met jouw idealen
Wil jij die nog steeds behalen
Ik hoop dat jij jezelf niet aan het bent verstoppen
Hoe kan jij dit alles dan verkroppen

O hippie waar ben jij gebleven
Ben jij tot achter jouw televisietoestel verdreven
Waarom wordt er nog zo weinig getolereerd
Werkloze, arbeidsongeschikte, kraker, vluchteling, jullie zijn allemaal
verkeerd

Mensen, mensen wat zijn zij bang
Voor hun centen
Ook al hebben zij het als behang
Durft geen hippie het meer te proberen
Zich te tonen in zijn bonte kleuren
Op het binnenhof een jointje op te steken
Zijn gitaar te pakken, en dan ……….
Zijn normen en waarden te preken

Copyright2006 Bram de Waard

 

TOLERANTIE

Krijg de k'klere

Tolerere,

'k zal ze lere,

Van ons Jezus, vriend Mohammed,

Budha, Marx en Lenin,

Hitler, Stalin,

Mao en Pol pot,

MAAR tolereer geen zot als God.

(tenzij dat nu absoluut :-mot)

Sander Brouwer

 

Amsterdam

 

Ooh Amsterdam, wat ben je mooi!

Met je grachtengordels

en al die herenhuizen.

Hoeren, hasj en wiet in overvloed.

Ooh Amsterdam, wat ben je mooi!

Met je vele bruine cafeetjes.

Je huisvest allerlei culturen.

Je bent een wereldstad.

Ooh Amsterdam, wat ben je mooi!

Criminaliteit dreigt weleens

roet in het eten te gooien.

Desondanks blijf je onbederfelijk.

Ooh Amsterdam, wat ben je mooi!

De hoofdstad die Gods zegeningen

door dik en dun verdient.

"God bless you!"

Ooh Amsterdam, wat ben je mooi!

 

Jack Terrible

 

Theo van Gogh

 

Theo klaagde in zijn columns mensen aan.

Daarmee maakte hij naam.

Hij kreeg een bekende vriendin.

En maakte daarmee zijn gewin.

 

Theo van Gogh werd filmregisseur.

De filmindustrie bleek een open deur.

Om klachten bekend te maken.

Om personen daarmee te laten staken!

 

Iedereen herinnert zich dingen van toen.

Want Theo had lak aan fatsoen.

Theo klaagde steen en been.

Maar was niet gemeen.

 

Theo was zo vrij als een vogel.

Tot die bewuste kogel.

Theo van Gogh werd geveld

en stierf als een held!

 

Iedereen herinnert zich dingen van toen.

Want Theo had lak aan fatsoen.

Theo klaagde steen en been.

Maar was niet gemeen.

 

Theo was zo vrij als een vogel.

Tot die bewuste kogel.

Theo van Gogh werd geveld

en stierf als een held!

 

Jack Terrible

 

DAT IK BLIJ BEN

De wereld is als heel Italie.
Kijken we in God zijn huisje,
dan zien we hem geduldig bezig
met bloem, water, eieren, zout.

Hij doet ook iets met vulling
en af en toe houdt hij een ravioli
of een bijzonder geslaagde mezzaluna
waarderend tegen het zonlicht.

En nog iets doet hij, met spuug
of zo, je kan het niet goed zien,
hij staat met de rug naar ons toe,
maar zo bevolkt hij de steden.

Alle fagottini, spirelle, pipe,
orechiette, conchi, farfalle
dwarrelen dooreen op de pleinen,
dag mevrouw Spaghetti, beetgaar?

Butta la pasta, roept God,
hij roert een beetje in de saus
en snijdt de kruiden heel fijn.
De mensheid kan beginnen.

---

VLAG EN WIMPEL

Je zou hetzelfde gedaan hebben
tussen de bizons in,
in het Duitsland van Hitler,

bij de farao,
alleen met de kinderen.
Je zou hetzelfde gedaan hebben

in Sobibor, in Waterloo,
op de vlakten in het zuiden,
in de nauwe bergpas, de vochtige

jungle, de ijzige verlatenheid
van de gebieden in het noorden,
dicht bij de steile top,

diep in de oceanen,
aan boord van het grote schip,
achter het kippenhok.

Je zou hetzelfde gedaan hebben
voor de klas, in bed,
bij de geboorte van de eersteling,

de ruzie tussen de buren,
het ongeluk vroeg in de nacht.
Je zou hetzelfde gedaan hebben

bij de paus, bij de boer,
op de bijeenkomst van gelijkgezinden,
bij het verlaten van de tent,

terwijl je omkeek,
toen niemand keek,
toen iedereen keek.

Je zou precies
hetzelfde gedaan hebben.

 

Jan Vissers